//Floating call button 24/7
“Call

Bel 24/7 bij overlijden

085 016 1313

Anneke Sipkema-Bleeker

16 juni 1942
22 december 2021

Uitvaartverzorger
Sabina Rietveld
Contactgegevens
T - 06-44101515
E - info@fenderuitvaart.nl

×

Berichten

- Petra-Baukje
1 januari 2022
Wimke, gekondeleerd mei it overlijden fan jimme mem en beppe. Ik hearde it hjoed. Der binne minsken die je sa wer foar de geest krije kinne al hawwe je se al jieren net sjoen. Jimme mem is der ien fan. In hiele protte sterkte tawinske foar no en de komende tiid.
Niet okay
- Roel en saapke
30 december 2021
Heel veel sterkte de komende tijd.
Niet okay
Mevrouw Dillema
30 december 2021
Gecondoleerd, heel veel sterkte.

Attie
Niet okay
- Larissa
29 december 2021
Lieve Wimke,
Gecondoleerd met het overlijden van je moeder. Ik wil je heel veel sterkte wensen samen met je kinderen. Ik heb hele fijne herinneringen aan jou en je moeder. Jullie beiden zijn zo'n onderdeel van mijn jeugd in Friesland. Bij jullie thuis ging alles net een beetje anders en dat vond ik zo leuk! Je moeder moeten missen is heel zwaar. Mooie herinneringen helpen. Sterkte lieve Wimke! xxx Larissa Derksen-Gelderman
Niet okay
De heer JHM Brand / Probus
29 december 2021
Als voorzitter van Probus Dokkum wil ik Anneke bedanken voor alles wat ze samen met Pieter voor Probus heeft gedaan. Zij was altijd een geziene gast op onze bijeenkomsten. Fleurig en stimulerend.
Wimke ,Jan- Willem en Anne-Lie wat verschrikkelijk dat jullie haar nu moeten missen. Gecondoleerd
Niet okay
Familie van der Meer
29 december 2021
Lieve fam,

Gecondoleerd met het overlijden van jullie moeder.
Wij hebben fijne herineringen aan Anneke en pieter.
Wij wensen jullie veel sterkte met het verlies.

Sijke vd Meer Sipkema uit Soest
Janny en Tjitte vd Meer (bakkerij uit Amersfoort)
Niet okay
De heer Martin van Nieuwenhoven
28 december 2021
Ongeveer 1963 zal het geweest geweest. De Minister van Defensie bezoekt de vliegbasis Leeuwarden. Ik denk dat het Piet de Jong was. Aan het eind van het bezoek een persmoment. Als persofficier verzamelde ik de fotografen onderaan de looptrap naar het burgertoestel. Een minuutje, en de persmensen konden afdruipen. De motoren werden opgestart. Maar daar kwam op een holletje een lief meisje met een fototoestel en meldde mij bescheiden dat ze voor de krant een opname had moeten maken. Wat sneu. Via-via meldde ik het aan "de toren". Even later zwaaide bovenaan de trap de grote deur weer open. De minister deed een stap naar buiten. Hij zwaaide nog een paar keer, exclusief naar Anneke. Ze had haar plaat.

Na vier jaren zegde ik de Luchtmacht vaarwel, verliet ik Leeuwarden en ging ik elders de journalistiek in. Sommige namen bleven me bij. Bij het scannen van de overlijdensberichten, stokte ik maandag ineens bij Anneke Bleeker.
Deze anekdote heeft ze mogelijk zelf niet verteld. Jullie hebben er recht op.
Mijn oprechte medeleven bij dit altijd te vroege afscheid.

Martin van Nieuwenhoven,
Noordwolde.
Niet okay
De heer Henk Mink
27 december 2021
Wimke: oandien en mei nochal wat oantinkens oan dyn mem lêsde ik it berjocht fan har ferstjerren. Noch mar krekt lyn wie der it berjocht dat Pieter stoarn wie, dus do hast in protte fertriet no meimakke. Ik wol dy dêrmei fan herte kondolearje en hoopje das't der wat mei omgean kinst. Én dyn broer én dyn mem kwyt reitsje is in slim fertrietelik barren!
Ik ha har al kent doe't jim noch yn Damwâld wennen, yn de garage; ik wie ek klant fan dyn heit. Nei harren skieding hat se my faek belle oer saken dy't mei it wenjen te meitsjen hiene en doe it allegear regele wie, kaemen jimme yn Feanwâlden neist ús te wenjen, miskien wist dat noch. Nei dat se mei Pieter troude ha ik ek noch faek kontakt mar har hâwn; dat gie doe oer it buorkerijtsje yn Donkerbroek fan har âlden. Dêr wie ek wat mei dat net yn de haak wie, mar hoe't dat bedarre is wit ik net mear. Mar wol wit ik dat ik letter de wenning fan Pieter en har yn Damwâld te keap kriege en ek ferkocht ha. Dêrnei hiene wy net sa faek kontakt mear, mar ha ik har noch moet wol (mei Pieter) moete yn Ljouwert by it winkeljen. Al mei al ha ik dus ferskaete saken mei har regele en hiene wy dêrby ek faek wol in protte wille. Ik koe goed laitsje mei har: dat sil ik ek net ferjitte.
Do hast no in slimme tiid troch te gean wêrby ik dy in protte sterkte tawinskje om der mei om gean te matten. Hopelik jouwe de goede oantinkens oan dyn mem dy wat ferlichting dêr by!
Niet okay
Mevrouw viola jorritsma
27 december 2021
Beste Wimke, ik ben een nabije vriendin van Carina Stoffels, je kent haar wel.
Zij wil het volgende aan jou, je kinderen Jan-Willem en Anne-Lie laten weten:
"Ik ben er heel erg van geschrokken dat Anneke is overleden. Voor mij is het heel plotseling.
Anneke was mij heel dierbaar. We voelden ons heel erg met elkaar verbonden. We hadden veelvuldig contact.
Ik wens jullie en verdere familie veel sterkte en steun bij het verwerken van dit verlies.
Met hartelijke groet, Carina"..
Niet okay
- Janny Wal Van Der
27 december 2021
Ik lees net de advertentie in de krant.
Anneke was een goede vriendin van mijn moeder,Sjoukje van der Wal.
Anneke en Joke kwamen tijdenlang wekelijks langs en ook schilderden ze samen.
Mem was erg op Anneke gesteld. Mem zit al jaren in het Bonnefatiushuis en herkent ons nog nauwelijks en leeft in flarden van het verleden waarbij de naam van Anneke ook nog wel eens voorbij kwam.
Dat Anneke ziek was, wist ik dus niet. Ook ik herinner me haar als een hele gezellige, flamboyante vriendin van mem.
Ik wens jullie veel sterkte toe.

Mvg Janny


Niet okay
Mevrouw Lies Miedema
27 december 2021
Beste Wimke en de kleinkinderen

Gecondoleerd met het verlies van jullie bijzondere mem en beppe.
Ik zal haar kleurrijke aanwezigheid en verhalen missen.

Veel sterkte voor de komende dagen en toekomst.

met groeten van Lies Miedema
Niet okay
- MA ter Wisscha
27 december 2021
Lieve Wimke, Jan-Willem en Anne-Lie,
Heel veel sterkte de komende tijd met het verlies van dyn lieve mem en beppe.
Tover Tanneke voor Lars en Koen.
Veel liefs, een dikke knuffel en tut van Marije, Harm, Lars en Koen.
Niet okay
De heer Piet Werff,
27 december 2021
Mede namens de schilderclub Colorama betuigen wij ons leedwezen met het overlijden van Anneke Bleeker.wij zullen ons haar haar herinneren als een enthousiaste en betrokken schildervriendin in de goede tijd die we samen mochten meemaken.
Wij wensen haar nabestaanden veel sterkte met dit verlies.
Niet okay
Mevrouw Marijke Gelderman
27 december 2021
Lieve Wimke, wat erg voor je dat je je moeder moet missen. Ik herinner me jou als een lieve dochter voor Anneke en Anneke als een lieve moeder voor jou. God zegene je
Liefs van Marijke Gelderman
Niet okay
De heer en mevrouw Oane en Baukje Jansen
27 december 2021
Wimke ik zag dat Anneke is overleden. Baukje in ik condoleren je met het verlies van mem. Heel erg verdrietig dat je na Piet Jan nu ook mem moet missen. Veel sterkte en een dikke tút van ons beiden.
Niet okay