“Call

Bel 24/7 bij overlijden

085 016 1313

Fender Uitvaart

Privacy Verklaring

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Fender Uitvaart BV gaat dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze verklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens voor Fender Uitvaart BV, welke persoonsgegevens van de gebruikers van Fender Uitvaart BV websites worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt. Verder wordt beschreven aan wie de persoonsgegevens verstrekt kunnen worden, wat de rechten zijn van de gebruiker en hoe deze rechten kunnen worden uitgeoefend.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Fender Uitvaart BV is verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens voor alle Fender Uitvaart BV websites.

Kamer van Koophandel

Fender Uitvaart BV, gevestigd te Leeuwarden, KVK-nummer 66522617.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Fender Uitvaart BV verwerkt persoonsgegevens in meerdere processen:

 • Het beoordelen van en het accepteren van u als toekomstige klant
 • Het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten
 • Het afhandelen van vragen en opmerkingen van gebruikers
 • Het personaliseren van content op onze websites

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bij het invullen van het contactformulier voor vragen of opmerkingen worden de volgende persoonsgegevens van de gebruiker verwerkt, indien deze door de gebruiker worden ingevuld:

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Bij het invullen van het intakeformulier worden de ingevulde gegevens van de gebruiker verwerkt. Hierbij gelden de volgende gegevens als “verplicht” en worden daarom met zekerheid verwerkt:

 • achternaam
 • voornaam
 • geslacht
 • woonadres
 • postcode
 • woonplaats
 • telefoonummer
 • e-mailadres

Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt?

Er worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van u.

Recht van inzage, correctie en recht van verzet

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Dit kunt u aan ons vragen via ons contactformulier. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om identificatie.

Hoe lang bewaart Fender Uitvaart BV de betreffende gegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of waarvoor ze verwerkt worden.  Fender Uitvaart BV heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen die gegevens beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden.

Gebruik van cookies

Fender Uitvaart BV maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

In het Cookie Beleid leest u alles over het gebruik van cookies door Fender Uitvaart BV.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Websites van Fender Uitvaart BV

Op de websites van Fender Uitvaart BV treft u een aantal links aan naar andere websites. Fender Uitvaart BV kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Social Media

Op onze websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid?  Neem dan contact op met Fender Uitvaart BV door een brief te sturen naar:

Fender Uitvaart BV
Harlingerstraatweg 130
8915 CP Leeuwarden

Wijzigingen

Fender Uitvaart BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Fender Uitvaart BV een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Fender Uitvaart BV uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze websites.

Gebieden

Leeuwarden
Groningen
Harlingen
Sneek
Drachten
Heerenveen
Dokkum
Franeker
Joure
Meppel

Contact

Harlingerstraatweg 130
8915 CP Leeuwarden

T: 085 016 1313
E: info@fenderuitvaart.nl