//Floating call button 24/7
“Call

Bel 24/7 bij overlijden

085 016 1313

Condoleanceregister

Ttjitske van der Meulen - Boerstra

 23 mei 1926   20 augustus 2020

Uw persoonlijke condoleance

De heer Pieter de Groot
Hierbij betuigen wij onze deelneming met het overlijden van Tsjikke. Zij heeft Henk twee jaar overleefd – een sterke vrouw, die haar ‘mannetje’ stond, want leven met Henk was niet altijd makkelijk. Hij leefde voor de krant – zodra ze met vakantie waren, vaak naar Zwitserland, wilde hij al weer terug, hij had genoeg aan hun ark in Grou, het geboortedorp van Tsjikke. ‘Hy wie mear mei de krante troud as mei my’, zei ze nog toen ze hun 65-jarige huwelijksfeest vierden in hun prachtige appartement aan de Wissesdwinger. Maar Tsjikke was ook een van de eerste echtgenotes van de LC-redacteuren, die ging werken: op het telefoondistrict van de PTT zaliger nagedachtenis aan de Tweebaksmarkt.
De verhuizing van de Ereprijs naar de binnenstad hadden ze genomen om verzekerd te zijn van een mooie oude dag, met een levendig uitzicht op de ‘bootjes’ en de supermarkt op loopafstand. Voor Henk was er het wekelijkse uitje naar café De Ossekop: een restant van wat ooit de journalistensoos was maar die, nadat journalisten steeds minder met de krant ‘getrouwd’ waren, langzamerhand uitdunde en alleen nog dorstige en nieuwtjesbeluste pensionado’s telt en waarvan Henk aan het hoofd van de stamtafel de natuurlijke leider bleef. Zijn humoristische observaties, op het cynische af, worden nog vaak gememoreerd.
Dat cynisme was ook een schild: hij liet de mensen niet te dichtbij komen en over privésores sprak hij niet. De dood van hun beide zoons Otto en Erik, beiden in de kracht van hun leven, wierp een zwarte schaduw over die ‘mooie oude dag’. Dat hebben ze, zonder anderen ermee lastig te vallen, samen doorstaan. Voor de buitenwereld hielden zij zich bewonderenswaardig groot – ze genoten van gezelschap en zagen uit naar de jaarlijkse etentjes van de Ossekopploech met partners.
Henks laatste weken waren zwaar, Tsjikke kon hem een tijd niet bezoeken vanwege een in Nieuw Mellens rondwarende bacterie. Zijn overlijden kwam als een verlossing. Voor Tsjikke brak toen nog een zware tijd aan. Ofschoon geplaagd door afasie, die haar naar woorden deed zoeken, is haar geest tot het laatst helder gebleven. Dat zij moge rusten in vrede.

Leeuwarden, 1 september 2020 namens de Ossekopploech
Pieter de Groot
01 september 2020
De heer Boiten
Geachte familie en nabestaanden van Henk en Tsjitske van de Meulen


Namens de leden van Club 15, een debatclub in Leeuwarden waar Henk jarenlang lid van was, willen wij u condoleren met het verlies van zijn vrouw, Tsjikke.

Oudere leden hebben goede herinnering aan de vele markante bijdragen waarmee Henk aan het debat, de meningsvorming en de levendigheid in onze club bijdroeg. Ook bewaren zij goede herinneringen aan Tsjikke, die in onze kring haar inbreng had op de jaarlijkse bijeenkomsten en diners voor leden én hun partners.

Dat zij mogen rusten in vrede, in goede herinnering van u en ons allen.

namens de leden van Club 15 te Leeuwarden
J Boiten, voorzitter
28 augustus 2020